Bezzębie

W starzejącym się społeczeństwie jakie obserwujemy w Polsce, problem całkowitego braku zębów w szczęce górnej, dolnej lub obu naraz dotyczy coraz większej liczby osób.

W celu przywrócenia i zrehabilitowania funkcji żucia oraz zapobiegania późniejszym problemom związanym z żołądkiem i układem pokarmowym konieczne jest wykonanie u tych osób wyjmowanych protez całkowitych. Protezy tego typu, nawet najlepiej wykonane, często nie spełniają oczekiwań pacjentów, a ich brak stabilności i ruchomość podczas jedzenia i mówienia mogą być przyczyną znacznego dyskomfortu fizycznego oraz psychicznego.

Leczenie implantologiczne w przypadku takich problemów wpływa znacząco na poprawę jakości życia.

Istnieją dwa podstawowe rozwiązania stosowane w takiej sytuacji:

1. W pierwszym rozwiązaniu wystarczy wprowadzenie tylko dwóch implantów w przednim odcinku żuchwy (w szczęce górnej czterech) aby znacząco poprawić utrzymanie protezy. Proteza ma wbudowane specjalne zatrzaski i dzięki nim „wklikuje” się na implanty zyskując stabilność z jednoczesną łatwością w obsłudze przez pacjenta. W tym przypadku znika konieczność używania kleju oraz podściółek mocujących do protez, a pacjent nie musi obawiać się wypadania protezy z jamy ustnej. Badania naukowe prowadzone na przestrzeni lat wśród pacjentów bezzębnych użytkujących ruchome protezy dolne oparte na implantach jasno pokazują bardzo wysoki poziom zadowolenia i satysfakcji pacjentów z takiego rozwiązania. Jednocześnie jest to najpopularniejsza metoda leczenia bezzębia ze względu na nieduży koszt w porównaniu do mostu porcelanowego opartego na większej ilości implantów.

2. Drugim rozwiązaniem jest zastosowanie mostów porcelanowych mocowanych na stałe w jamie ustnej opartych na implantach. W tym rozwiązaniu wymagane jest wprowadzenie większej ilości implantów (minimum czterech w żuchwie i sześciu w szczęce górnej). Natomiast tak zaprojektowana konstrukcja protetyczna zapewnia pacjentowi najwyższy poziom komfortu użytkowania oraz estetykę uśmiechu. Rozwiązanie to najbardziej przypomina naturalne uzębienie i doskonale odtwarza jego funkcje.

Bezębie Bezzębie Brak dwóch lub więcej zębów Brak dwóch lub więcej zębów